Radite li u interkulturalnom ili kroskulturalnom okruženju?

Predajete li studentima iz različitih kultura i etničkih skupina?

želite saznati više o uspješnoj interkulturalnoj pedagoškoj interakciji?

ciljevi

Glavni ciljevi i zadaci projekta

moduli

Teme koje se obrađuju radionicama

priručnici

Interkulturni komunikacijski alati za profesore